Makale İçeriği
Özürlüler ve Engelliler İçin Size En Yakın Tedavi Merkezlerimiz
Hareket Bozuklukları Tedavi Merkezleri 2
Serebral Palsi Klinikleri
Tüm Sayfalar
Hareket Bozuklukları Tedavi Merkezleri

Hareket Bozuklukları Tedavi Merkezleri 1
İl Hastane Adı Klinik Adı İlgili Doktor Telefon No 1 Telefon No 2
Adana Çukurova Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Meltem Demirkıran 0322 338 60 60
Dahili: 3206 - 3208
--
Afyon Afyon Kocatepe ÜTF Nöroloji Dr. Mehmet Yaman 0272 246 33 33/1154  
Afyon Afyon Kocatepe ÜTF Nöroloji Dr. Özge Yılmaz Küsbeci 0272 246 33 33/2303  
Ankara Fatih ÜTF Nöroloji Dr. Atilla İlhan 0312 203 51 08  
Ankara Gazi Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Ayşe Bora Tokçaer 0312 202 44 44 0312 202 53 30
Ankara Hacettepe Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Bülent Elibol 0312 305 18 06  
Ankara Ankara Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Cenk Akbostancı 0312 508 27 97 Dahili: 2797 0312 446 84 45
Ankara Ankara Dışkapı Eğitim ve Araş. Hastanesi Nöroloji Dr. Fevzi Öztekin 0312 596 20 00  
Ankara Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastenesi Nöroloji Dr. Fikri Ak 0312 508 45 15  
Ankara Hacettepe ÜTF Nöroloji Dr. Gülay Nurlu 0312 315 11 82  
Ankara Ankara Eğitim Hastanesi Nöroloji Dr. Levent İnan 0312 595 35 83  
Ankara Ankara Dışkapı Eğitim ve Araş. Hastanesi Nöroloji Dr. Neşe Öztekin 0312 596 31 77  
Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Dr. Tuğba Tunç 0312 595 35 88  
Ankara GATA Nöroloji Dr. Yaşar Kütükçü 0312 304 44 76  
Antalya Akdeniz Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Sibel Özkaynak 0242 249 61 50  
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp. Fak. Hast Nöroloji Dr. Ali Akyol

0256 444 12 56
Dahili: 158

 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Mehmet Zarifoğlu 0224 295 17 40 0224 295 17 11
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Mustafa Bakar 0224 295 17 40  
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Necdet Karlı 0224 295 17 40 0224 295 17 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dr. Sevda Erer 0224 295 17 21  
Edirne Trakya Üniversitesi Nöroloji Dr. Kemal Balcı 0284 235 76 41  
Erzurum Erzurum Atatürk ÜTF Nöroloji Dr. Hızır Ulvi 0442 231 11 11 / 7098  
Erzurum Erzurum Atatürk ÜTF Nöroloji Dr. Recep Aygül 0442 231 11 11 / 7097  
Eskişehir Osmangazi Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Serhat Özkan 0222 239 29 79 Dahili:3652  
Gaziantep Gaziantep ÜTF Nöroloji Dr. Mustafa Yılmaz 0342 360 60 60 / 76306  
Gaziantep Gaziantep ÜTF Nöroloji Dr. Remzi Yiğiter 0342 360 60 60 / 76383  
Isparta Süleyman Demirel Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Hasan Rıfat Koyuncuoğlu    
Hareket Bozuklukları Tedavi Merkezleri 2

İl Hastane Adı Klinik Adı İlgili Doktor Telefon No 1 Telefon No 2
İstanbul Bakırköy Ruh Sinir H.H. Nöroloji Dr. Aysu Şen 0212 543 65 65 - 1913  
İstanbul Bakırköy Ruh Sinir H.H. Nöroloji Dr. Aysun Soysal 0212 543 65 65  
İstanbul Bakırköy Ruh Sinir H.H. Nöroloji Dr. Baki Arpacı 0212 543 65 65  
İstanbul Marmara Ü Tıp Fak. Nöroloji Dr. Dilek İnce Günal

0216 327 10 10
Dahili: 179

0216 444 03 53
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğt. ve Arş. Hst. Nöroloji Dr. Eren Gözke 0216 5783016  
İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi Nöroloji Dr. Esra Başar Gürsoy 0212 534 69 00
Dahili: 1456
 
İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hast. Nöroloji Dr. Evin Akyüz 0216 566 66 06 / 1301  
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji Dr. Feray Karaali-Savrun 0212 414 30 00  
İstanbul Haseki Eğt. Ve Arşt. Hast. Nöroloji Dr. Feriha Özer 0212 529 44 00  
İstanbul Haydarpaşa Numune Hast. Nöroloji Dr. Gülbin Yüksel 0216 414 45 02 / 1425  
İstanbul İstanbul Ü. Tıp Fak. (ÇAPA) Nöroloji Dr. Haşmet Hanağası 0212 414 00 22  
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji Dr. Hülya Apaydın 0212 588 37 70 0212 414 30 00 Dahili:22438
İstanbul Haydarpaşa Numune Hast. Nöroloji Dr. Kemal Özalp 0216 414 45 45
Dahili: 1424
 
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji Dr. Meral Kızıltan 0212 414 30 00  
İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Hastanesi Nöroloji Dr. Murat Çabalar 0212 414 75 32  
İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hast. Nöroloji Dr. Nihal Işık 0216 566 40 00
(20 HAT) / 1411
 
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. Nöroloji Dr. Nurten Uzun 0212 414 30 00  
İstanbul Marmara Ü Tıp Fak. Nöroloji Dr. Önder Us 0216 467 27 99  
İstanbul Haseki Eğt. Ve Arşt. Hast. Nöroloji Dr. Sibel Çetin 0212 529 44 00  
İstanbul Kartal Eğitim Ve Araş. Hast. Nöroloji Dr. Ülkü Türk Börü 0216 458 30 33  
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Ahmet Acarer 0232 390 32 45  
İzmir İzmir Eğt. Ve Arş. Hast. Nöroloji Dr. Ahmet Can Kulan 0232 250 50 50 0232 250 51 42
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Önder Akyürekli 0232 421 13 80 0232 463 27 17
İzmir Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Raif Çakmur 0232 412 40 51 0232 412 40 81
İzmir İzmir Atatürk Eğt. ve Arşt. Hast. Nöroloji Dr. Yaprak Seçil 0232 244 44 44 - 2734  
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Zafer Çolakoğlu 0232 464 11 75 0232 464 11 76
Kayseri Erciyes Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Fusun Erdoğan 0352 437 49 01
Dahili: 21756 - 20752
 
Kırıkkale Kırıkkale Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Ali Kemal Erdemoğlu 0318 225 24 86
Dahili: 197
 
Kocaeli Kocaeli Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Hüsnü Efendi 0262 233 59 80
Dahili: 1416
 
Kocaeli Kocaeli Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Pervin K. İşeri 0262 233 59 80  
Konya Selçuk Ü. Tıp Fak. Göz Dr. Ahmet Özkağnıcı 0332 223 62 12
Dahili: 66357
0332 223 61 44 - 45
Manisa Celal Bayar Ü.Tıp Fak. Nöroloji Dr. Deniz Selçuki 0236 232 31 33 0536 312 61 61
Manisa Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Hatice Mavioğlu 0533 746 98 14 0236 234 08 23
Mersin Mersin ÜTF Nöroloji Dr. Hakan Kaleağası 0324 341 28 15  
Mersin Mersin Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Okan Doğu 0324 337 43 00
Dahili: 1652
 
Mersin Mersin Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Serhan Sevim 0324 337 43 00
Dahili: 1607 - 1114
 
Samsun 19 Mayıs Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Gülten Tunalı 0362 312 19 19 - 2474  
Samsun 19 Mayıs Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Hande Türker 0362 312 19 19 - 3109  
Samsun 19 Mayıs Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Musa Kazım Onar 0362 312 19 19 -2493  
Samsun 19 Mayıs Ü. Tıp Fak. Göz Dr. Ümit Beden 0362 312 19 19
Dahili: 3936 - 2372
 
Samsun Samsun SSK Hast. Nöroloji Dr. Yüksel Akbıyık 0362 432 90 92  
Trabzon Farabi Hastanesi Nöroloji Dr. Cavit Boz 0462 377 56 89 0462 377 53 21
Van 100. Yıl Ünv. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Temel Tombul 0432 215 04 75 - 6091  Serebral Palsi Klinikleri

İl Hastane Adı Klinik Adı İlgili Doktor Telefon No 1 Telefon No 2
Adana Çukurova Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Erkan Kozanoğlu 0322 338 60 60-3161
Adana Çukurova Ü.Tıp Fak. PediatrikNöroloji Dr. Özlem Hergüner 0322 338 60 60-3155 Dahili: 3113
Adana Başkent Ü.Tıp fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Selda Bağış 0322 327 27 27
Dahili: 2154
Afyon Afyon Kocatepe ÜTF FTR Dr. Ü. Seçil Demirdal 0272 246 30 69/1455
Ankara S. B. Ankara Eğitim Hastanesi Ortopedi Dr. Abdurrahman Sakaoğulları 0312 595 36 22
Ankara Ankara Dışkapı Eğitim ve Araş. Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Alev Çevikol 0312 596 29 93
Ankara Ankara Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Barın Selçuk 0312 310 96 29
Ankara Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Belgin Karaoğlan 0312 202 52 15
Ankara Ankara Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Birkan Sonel Tur 0312 362 30 30
Dahili: 6331
Ankara TSK Rehabilitasyon Mrk FTR Dr. Birol Balaban 0312 291 14 07
Ankara TSK Rehabilitasyon Mrk FTR Dr. Bülent Hazneci 0312 291 15 07
Ankara Ankara Fizik Tedavi ve Rehab. Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Canan Çulha 0312 317 54 67
Dahili: 28972
Ankara Hacettepe Ü. Tıp Fak. Ortopedi Dr. Cemalettin Aksoy 0312 305 17 0312 305 16 24
Ankara Gata Ortopedi Dr. Cemil Yıldız 0536 983 11 35
Ankara Ankara Dışkapı Eğitim ve Araş. Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Ece Ünlü 0312 596 30 01
Ankara TSK Rehabilitasyon Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dr. Evren Yaşar 0312 291 10 00
Ankara Hacettepe ÜTF FTR Dr. Fatma İnanıcı 0312 305 15 75
Ankara Ankara Ü. Tıp Fak. Pediyatrik Nöroloji Dr. Gülhis Deda 0312 362 30 30
Dahili: 6340
0312 205 60 26
Ankara Ankara Fizik Tedavi ve Rehab. Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Gülten Erkin 0312 310 32 30
Dahili: 321
Ankara S. B. Ankara Eğitim Hastanesi Ortopedi Dr. Hakan Özsoy 0312 595 36 22
Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ.ve Has.Eğitim Araşt.Has. FTR Dr. Kıymet Karadavut 0312 305 60 93
Ankara Başkent ÜTF FTR Dr. Metin Karataş 0312 212 66 65
Ankara Hacettepe ÜTF Ortopedi Dr. Muharrem Yazıcı 0312 468 51 52 - 53
Ankara Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Dr. Murat Ersöz 0312 310 32 30 / 428
Ankara Gazi Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Murat Zinnuroğlu 0312 202 68 58
Ankara Ankara Rehabilitasyon Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Müfit Akyüz 0312 310 96 29
Ankara Bayındır Hastanesi FTR Dr. Nafiz Akman 0312 428 08 08 / 8430
Ankara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR Dr. Pınar Borman 0312 595 33 91
Ankara Ankara Fizik Tedavi ve Rehab. Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Sumru Özel 0312 310 32 30
Dahili: 423
Ankara Ankara Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Şehim Kutlay 0312 509 23 49
Ankara S. B. Ankara Eğitim Hastanesi Ortopedi Dr. Turgay Çavuşoğlu 0312 595 36 13
Antalya Akdeniz ÜTF FTR Dr. Nilüfer Balcı 0242 249 66 74
Antalya Akdeniz ÜTF Pediatrik Nöroloji Dr. Özgür Duman 0242 249 65 17
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fak. Ortopedi Dr. Emre Çullu 0256 213 66 00
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fak. Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon Dr. Yasemin Turan 0256 444 12 56 - 564
Bolu İzzet Baysal Üni.Hast. Serebral Palsi Dr. Melih Güven 0374 253 46 56
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Bartu Sarısozen 0224 295 28 41
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Dr. Bartu Sarısözen 0224 295 28 41
Bursa Dr Ayten Bozkaya Spastik Çoc. Ve Reh. Mer. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Esin Selimoğlu 0224 216 00 66
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon Dr. Jale İrdesel 0224 442 84 00
Bursa Bursa Yüksek İhtisas Hast. Ortopedi ve Travmatoloji Dr. Yüksel Özkan 0224 360 50 50
Diyarbakır Dicle ÜTF FTR Dr. Kemal Nas 0412 248 80 01 / 4668
Erzurum Erzurum Atatürk Üniversitesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Mahir Uğur 0442 236 12 12
Dahili: 1661
Eskişehir Eskişehir Osmangazi FTR Dr. Funda Taşçıoğlu 0222 239 29 79 / 2400
Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ortopedi Dr. Hakan Ömeroğlu 0222 239 29 79
Dahili: 2500
Eskişehir Eskişehir Osmangazi ÜTF FTR Dr. Onur Armağan 0222 239 29 79/2457
Gaziantep Gaziantep Ü.Tıp Fak . Pediatrik Nöroloji Dr. Alper Dai 0533 479 61 20
Gaziantep Gaziantep Ü.Tıp Fak. Pediatrik Nöroloji Dr. Kutluhan Yılmaz 0342 360 60 60
Dahili: 76451
Gaziantep Gaziantep ÜTF FTR Dr. Özlem Altındağ 0342 360 12 00
Gaziantep Gaziantep Ü.Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Savaş Gürsoy 0530 346 30 15
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arş.Hast Ortopedi Dr. Aydıner Kalacı 0532 789 23 15
Hatay Mustafa Kemal ÜTF. Ortopedi Dr. Yunus Doğramacı 0326 221 33 17
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıbbi Genetik Dr. Adnan Yüksel 0212 414 30 00
İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon Kliniği Dr. Afitap İçağasıoğlu 0216 566 40 00 / Sekreterlik 1021
İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hast. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Dr. Banu Kuran 0212 231 13 18
Dahili: 1424
İstanbul 70. Yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FİTEV) Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Belgin Erhan 0212 442 22 00
İstanbul 70. Yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FİTEV) Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Berrin Gündüz 0212 442 22 00
İstanbul Çapa Tıp Fak. Ortopedi Dr. Bora Göksan 0212 534 00 00
İstanbul Çapa Tıp Fak. PediyatrikNöroloji Dr. Burak Tatlı 0212 534 00 00
İstanbul Başkent Üniv. Tıp Fak. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Demet Ofluoğlu 0216 554 15 00
İstanbul Marmara Üniv. Tıp Fakültesi Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon Dr. Evrim Karadağ Saygı 0216 326 34 43
İstanbul Yeditepe Üniv. Tıp Fak. Ortopedi Dr. Faik Altıntaş 0216 578 40 46
İstanbul 70. Yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FİTEV) Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Kadriye Öneş 0212 442 22 00
Dahili: 1325
İstanbul Yeditepe Hastanesi Serebral Palsi Dr. Muharrem İnan 0216 578 40 46
İstanbul Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi Ve Reh. Hast. Dr. Nadire Berker 0212 292 90 00
İstanbul S.B. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dr. Nihal Özaras 0212 534 69 00
Dahili: 1241
İstanbul İstanbul Eğitim Hast. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Nil Sayıner Çağlar 0212 588 44 00
Dahili: 6123
İstanbul 70. Yıl Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FİTEV) Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Nurdan Paker 0212 442 22 00
İstanbul İstanbul Ü. Tıp Fak. (ÇAPA) Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Resa Aydın 0212 414 00 20
İstanbul Acıbadem Hastanesi - Maslak Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Reyhan Çeliker 0212 304 44 44
İstanbul Academic Hospital Ortopedi Dr. Selim Yalçın 0216 651 00 00
İstanbul İstanbul Ü. Tıp Fak. (ÇAPA) Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Semih Akı 0212 414 00 20
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. PediyatrikNöroloji Dr. Serap Uysal 0212 414 30 00
Dahili: 21162
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Şafak Karamehmetoğlu 0212 414 30 00
İstanbul GATA Haydarpaşa Fizik Tedavi Dr. Ümit Dinçer 0216 542 27 90
İstanbul İstanbul Ü. Tıp Fak. (ÇAPA) Ortopedi Dr. Yener Temelli 0212 414 00 20
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. Ortopedi Dr. Akın Kapubağlı 0232 463 49 95
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Arzu Yağız On 0232 390 24 03
İzmir Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Ortopedi Dr. Can Koşay 0232 412 33 71 0232 412 33 51
İzmir Behcet Uz Çoçuk Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dr. Duygu Çubukcu 0232 489 56 56
Dahili: 4101
0532 712 08 28
İzmir Tepecik Eğitim hastanesi Ortopedi Dr. Fatih Sürenkök 0232 368 83 28
İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi PediatrikNöroloji Dr. Gülşen Dizdarer 0232 464 04 06
İzmir Behcet Uz Çoçuk Eğitim Hastanesi Ortopedi Dr. Hakan Vuruşkaner 0232 489 89 89
Dahili: 4202
İzmir Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Ortopedi Dr. Haluk Berk 0533 429 66 37 0232 421 29 29
İzmir Tepecik Eğitim hastanesi Ortopedi Dr. Mustafa İncesu 0232 469 69 69
Dahili: 3882-3881
İzmir Tepecik Eğitim hastanesi Ortopedi Dr. Önder Kalenderer 0232 469 69 69
Dahili: 1205 - 3105
0532 297 10 67
İzmir Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Özlem El 0232 412 39 51 0232 412 39 58
İzmir Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Özlen Peker 0232 412 39 51 0232 412 39 54
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. PediatrikNöroloji Dr. Sarenur Gökben 0532 451 98 98
İzmir Dokuz Eylül Ü. Tıp Fak. PediatrikNöroloji Dr. Semra Kurul 0232 412 36 36 0537 690 06 52
İzmir Ege Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Yeşim Kirazlı 0536 568 55 34 0232 390 24 03
Kayseri Erciyes ÜTF Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Dr. Hakan Gümüş 0352 437 49 37
Kayseri Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Işık Akbulut 0352 207 39 55 0352 336 88 84
Kayseri Erciyes Ü. Tıp Fak. PediyatrikNöroloji Dr. Sefer Kumandaş 0352 437 49 37
Dahili: 21141
0352 221 37 10
Kocaeli Kocaeli Ü. Tıp Fak. Fizik Tedavi Dr. Erbil Dursun 0262 312 74 81
Kocaeli Kocaeli Ü. Tıp Fak. Fizik Tedavi Dr. Nigar Dursun 0262 312 74 81
Konya Selçuk Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Funda Levendoğlu 0536 331 07 63
Manisa Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tedavi Ve Rehabilitasyon Dr. Canan Tıkız 0236 232 31 33
Dahili: 282
Manisa Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Deniz Selçuki 0236 232 31 33 0536 312 61 61
Manisa Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Nöroloji Dr. Hatice Mavioğlu 0533 746 98 14 0236 234 08 23
Mersin Mersin Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Melek Sezgin 0324 337 43 00 - 1140 0542 528 78 00
Samsun 19 Mayıs Ü. Tıp Fak. Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Ayhan Bilgici 0362 457 60 00
Dahili: 3211
Trabzon Farabi Hastanesi FTR Dr. Murat Karkucak 0462 377 56 13
Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Dr. Aynur Başaran 0372 261 24 67

Tüm Hakları Saklıdır. © 2011
Işığa Yürüyoruz Platformu 13 Ajansın Tescilli Markasıdır.
Web Tasarım Web Hosting GLOBALNET